Algemene voorwaarden

Aanmelding en verwijzing

U kunt bij me terecht via een verwijzing van uw huisarts, kinderarts, tandarts, KNO- arts of andere specialist. Logopediepraktijk De Spraakboom is ook direct toegankelijk (DTL). Hierbij is het afhankelijk bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd en of uw zorgverzekeraar het DTL screening wel of niet vergoed. Het is raadzaam om dit van te voren aan uw zorgverzekeraar te vragen.

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van iedere zorgverzekeraar. Let hier op: De praktijk heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract. De Spraakboom heeft een contract met: De Friesland, Achmea, Zilveren Kruis, ASR, Ditzo, DSW, FBTO, SZVK en ONVZ. U kunt bij mij terecht via een verwijzing van uw huisarts-, tandarts, KNO-arts of andere specialist. Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico van 385,- euro. Hoeveel hoogte van de vergoeding verschilt per type zorgpolis en uw zorgverzekering. Wat voor polis heeft u?

Restitutiepolis

Bij een restitutieverzekering krijgt u bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid van logopedist. Gaat u naar een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten, dan moet je vaak de rekening voorschieten. Deze kun je later bij je zorgverzekeraar declareren/indienen.
Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.

Naturapolis

Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg gedeeltelijk vergoed. U betaalt vaak een eigen aandeel.
Kijk voor tarieven niet gecontracteerde zorg op deze pagina.

Betalingsvoorwaarden

De uitgebreide betalingsvoorwaarden zijn eveneens opgesteld door de NVLF en zijn opvraagbaar bij uw behandelend logopedist. De verkorte betalingsvoorwaarden zijn als volgt:

  • De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd, uiterlijk de werkdag ervoor voor 17.00 uur. Afspraken op maandag, kunnen kosteloos worden afgezegd tot zondagavond 20.00 uur bij uw behandelaar.
  • Te laat afgezegde ( uitgezonderd ziekte, familieomstandigheden) of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.
  • De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.
  • Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Restitutiepolis

Bij een restitutieverzekering krijgt u bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid van logopedist. Gaat u naar een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten, dan moet je vaak de rekening voorschieten. Deze kun je later bij je zorgverzekeraar declareren/indienen.
Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.

Naturapolis

Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg gedeeltelijk vergoed. U betaalt vaak een eigen aandeel.

Behandellocatie,- duur en – frequentie.

De logopedist(en) van de Spraakboom behandelen in de Logopediepraktijk (vestigingsadres: Doctor Obe Postmastraat 1, Sneek). In geval van mobiliteitsbeperkingen, kan de verwijzer een aan huis behandeling adviseren en dan kunnen we bij u thuis komen. De duur en frequentie van de behandeling worden in nauw overleg met de cliënt en eventuele derde(n) vastgesteld na de anamnese en onderzoek. De invulling is onder andere afhankelijk van de ernst van de klachten en uw eigen wensen / mogelijkheden. Deze gegevens worden vastgelegd in een behandelovereenkomst, welke u dient te ondertekenen.

Verhindering

Het afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren aan de behandelend logopedist te worden doorgegeven. Als u later afzegt, zijn wij genoodzaakt de behandelkosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen van de verzuimde sessie (€ 45,00).

Afwezigheid behandelend logopedist

Bij afwezigheid van uw eigen logopedist, zoals bij ziekte of cursus, wordt waargenomen door een collega-logopedist. Alleen in uiterste noodzaak wordt de afspraak afgemeld of verzet.
Bij langdurige afwezigheid van uw logopedist, zoals bij vakantie, zal eventuele vervanging in overleg met u geregeld worden.

Wijzigingen doorgeven

Wij verzoeken u vriendelijk om alle wijzigingen aangaande persoonlijke en verzekeringsgegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Privacy

Alles wat u deelt met de behandelend logopedist is van vertrouwelijke aard. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Hierbij wordt het privacyreglement van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) nageleefd en de WGBO en AVG. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie hierover.

Klachtenprocedure

Uiteraard doet de logopedist haar uiterste best om te zorgen dat de logopedische begeleiding naar uw tevredenheid verloopt. Mochten er situaties ontstaan waarin dit niet het geval is, probeer het dan eerst met uw logopedist te bespreken. Dan kunt u zich wenden tot de praktijkhouder Julia Feenstra-Krulias ( tel. 06 11131538 of [email protected]).

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet regelt wat goede zorg is en wat de consument kan doen als hij ontevreden is over de zorg.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Het Klachtenloket Paramedici, waarbij Logopediepraktijk De Spraakboom is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Logopediepraktijk de Spraakboom staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

De Spraakboom is niet zomaar een logopediepraktijk, de praktijk kan een unieke toegevoegde waarde hebben voor jou als cliënt, als ouder en voor jouw kind!

De Spraakboom

Doctor Obe-Postmastraat 1
8602 XV Sneek

KvK 50910086

06 1113 1538
[email protected]

Openingstijden

Maandag
gesloten
Dinsdag
09.00 - 16.00 uur
Woensdag
09.00 - 14.00 uur
Donderdag
09.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Zaterdag
op afspraak
Zondag
gesloten
Deze website draait op 100% duurzame energie, gewonnen uit kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.
© 2018 – 2024 De Spraakboom. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Blauwe Nacht