Vertraagde ontwikkeling

Soms kan het zijn dat jij en je kind een moeilijke start hebben gehad. Denk hierbij b.v. aan een prematuur geboren kindje, een zware en traumatische bevalling waardoor de algehele ontwikkeling zich vertraagd en/of een onderliggende ontwikkelingsstoornis. D.w.z. dat het kind niet alleen op het gebied van spraaktaalontwikkeling achterloopt maar dat er ook een vertraagde ontwikkeling kan zijn op een van de andere gebieden zoals motorische ontwikkeling, sensomotorische ontwikkeling, spelontwikkeling, sociaal-, emotionele ontwikkeling of cognitieve ontwikkeling.

In het dagelijks leven kan het kind problemen ondervinden met communiceren, zich verbaal niet goed kunnen uiten waardoor er communicatieproblemen, frustratie en gedragsproblemen kunnen ontstaan. Mogelijk loopt de motorische ontwikkeling achter waardoor ook de spraakmotorische vaardigheden beperkt zijn en niet tot ontwikkeling kunnen komen. Spraakklanken kunnen moeizaam gevormd worden of het kind laat mogelijk zoekbewegingen zien tijdens het articularen. Soms komt de woordenschat-, en/of zinsontwikkeling langzaam op gang.

Omgaan met een vertraagde ontwikkeling vraagt een andere aanpak van alle betrokken disciplines en de ouders van het kind. Soms heeft het kind extra zorg en ondersteuning nodig. In overleg met ouders kunnen wij kijken wat uw kind nodig heeft om tot verdere ontwikkeling te kunnen komen.

Therapie bij de Spraakboom houdt in dat wij samen kijken wat jullie nodig hebben. Als er problemen zijn op andere gebieden kunnen wij vroegtijdig hulp inschakelen als dat gewenst is.

Logopedie bij De Spraakboom

De Spraakboom is niet zomaar een logopediepraktijk, de praktijk kan een unieke toegevoegde waarde hebben voor jou als cliënt, als ouder en voor jouw kind!

De Spraakboom

Doctor Obe-Postmastraat 1
8602 XV Sneek

KvK 50910086

06 1113 1538
[email protected]

Openingstijden

Maandag
gesloten
Dinsdag
09.00 - 16.00 uur
Woensdag
09.00 - 14.00 uur
Donderdag
09.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Zaterdag
op afspraak
Zondag
gesloten
Deze website draait op 100% duurzame energie, gewonnen uit kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.
© 2018 – 2024 De Spraakboom. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Blauwe Nacht