COPD

COPD (Chronic Obstructieve Pulmonary Disease) is een chronische aandoening van de luchtwegen, zoals bronchitis en longemfysee. Bij COPD raken vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend beschadigd door een voortdurende ontsteking ervan. De voorkomende oorzaken van COPD zijn roken of langdurig werken in een omgeving met veel stofdeeltjes van steen of metaal in de lucht. COPD komt meestal na het 40e levensjaar voor.
Astma vertoont overeenkomsten met COPD. Echter wanneer astmapatiënten klachtenvrij zijn, hebben ze een normale longfunctie en ervaren ze geen beperkingen. Deze aandoening veroorzaakt moeilijkheden bij het ademhalen: de luchtwegen of de vertakkingen van de luchtwegen kunnen vernauwd raken, waardoor vooral de uitademing belemmerd is. In veel gevallen gaat astma gepaard met een allergie (bijvoorbeeld huisstofmijt, huidcellen van dieren, e.d.). Naast plotselinge benauwheidsaanvallen, kunnen hoesten en / of het opgeven van slijm ook voorkomen bij astma.

Symptomen van COPD

Bij COPD heeft de client vaak last van ademhalingsproblemen. De luchtwegen van de clienten reageren vaak op prikkels van buitenaf zoals huisstof, tabakrook en temperatuurverschillen. Veel clienten klagen over kortademigheid en een benauwdheidsgevoel. De ademhaling is vaak hoorbaar. De luchtwegen van COPD-patiënten reageren sterk op prikkels van buiten zoals huisstof, tabaksrook en temperatuurverschillen. Het ademen lijkt dan niet meer vanzelf te gaan. Clienten geven aan dat ze het gevoel hebben te weinig lucht te krijgen, waardoor spanning en nervositeit optreden. Soms wordt er ook veel gehoest. Infecties en inspanning verergeren deze klachten. De ene patiënt heeft altijd last van de ademproblemen, de ander meer met perioden of in speciale situaties, zoals een astma-aanval als het weer omslaat. Daarnaast komen ook overmatige slijmproductie en chronische hoest voor bij COPD-patiënten. Dit is afhankelijk van soort en mate van COPD.

Je dagelijks leven met COPD

COPD kan je dagelijks leven erg beperken. Je hebt vaak het gevoel te weinig lucht te krijgen, waardoor weer veel spanning, stress en nervositeit kan optreden. Het ademen gaat niet meer vanzelf. Hierdoor verlies je aan zelfvertrouwen en kan je onzeker worden. Bijkomende infecties en inspanningen verergeren vaak de klachten. COPD is per client verschillend. De een heeft constant ademhalingsproblemen, de ander meer in bepaalde situaties of in bepaalde periodes. Overmatige slijmproductie en chronische hoest is ook een vaak voorkomend verschijnsel. Afhankelijk van de soort en mate van COPD.

Hoe omgaan met COPD?

COPD komt vaak voor bij mensen die roken. Het beste is dan ook om een levenstijlverandering aan te gaan door te stoppen met roken en/of een rokende omgeving te vermijden. Beweging en een gezond levenspratroon qua eten zijn essentieel en kunnen de klachten doen verminderen. Medicijnen kunnen de klachten en soms ook een longaanval verminderen. Bespreek dat met uw huisarts!

Logopedie bij De Spraakboom

De Spraakboom is niet zomaar een logopediepraktijk, de praktijk kan een unieke toegevoegde waarde hebben voor jou als cliënt, als ouder en voor jouw kind!

De Spraakboom

Doctor Obe-Postmastraat 1
8602 XV Sneek

KvK 50910086

06 1113 1538
info@despraakboom.nl

Openingstijden

Maandag
gesloten
Dinsdag
09.00 - 16.00 uur
Woensdag
09.00 - 14.00 uur
Donderdag
09.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Zaterdag
op afspraak
Zondag
gesloten
Deze website draait op 100% duurzame energie, gewonnen uit kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.
© 2018 – 2023 De Spraakboom. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Blauwe Nacht