Logopedie bij De Spraakboom

Onthullen van kwaliteiten van een mens

Elk mens is hier op aarde gekomen met bijzondere kwaliteiten en talenten. Dat maakt dat wij verschillend zijn. Niemand is gelijk en dat is ook goed zo. Het is voor mij van belang om de kinderen die bij de Spraakboom zijn aangemeld te laten ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn. Niets is mis met de kinderen. Samen met de ouder gaan wij kijken wat het kind nodig heeft om tot communicatie, spreken en interactie te kunnen komen. Als wij vertrouwen hebben komt het uiteindelijk goed!

Luister naar je hart

Als wij naar ons hart luisteren dan komen wij tot de juiste antwoorden. Soms is het voelen niet meer mogelijk door de dingen die wij hebben meegemaakt in het verleden. Wij hebben een soort 'beschermmuurtje" om het hart heen gebouwd zodat ons niemand meer mag kwetsen. Naast de logopedische oefeningen zet ik veel lichaamsgericht werken in. Ademhalingsoefeningen zijn erg belangrijk om goed in je lijf te zitten en gegrond te leven.


Door de ogen van een kind kijken

Aansluiten bij het kind en zijn behoeften. 'Echt' luisteren naar dat wat een kind ons te vertellen heeft. De 'Nieuwetijdskinderen' weten vaak alle antwoorden. Ze zien zelfs waar wij als volwassen mens mee worstelen. Dat maakt het werken met kinderen zo fijn. Ze weten precies de juiste knop te drukken om ons op de nog niet 'ongeziene plekken' te wijzen.

Tijdens de behandeling neem ik de ouder mee op reis om te kijken naar wat je kind je laat zien. Samen gaan wij luisteren naar de signalen zodat jullie weer samen verder kunnen. Luisteren naar je eigen intuitie en gevoel is van groot belang.

 


De Spraakboom is niet zomaar een logopediepraktijk, de praktijk kan een unieke toegevoegde waarde hebben voor jou als cliënt, als ouder en voor jouw kind!

De Spraakboom

Doctor Obe-Postmastraat 1
8602 XV Sneek

KvK 50910086

06 1113 1538
[email protected]

Openingstijden

Maandag
gesloten
Dinsdag
09.00 - 16.00 uur
Woensdag
09.00 - 14.00 uur
Donderdag
09.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Zaterdag
op afspraak
Zondag
gesloten
Deze website draait op 100% duurzame energie, gewonnen uit kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.
© 2018 – 2024 De Spraakboom. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Blauwe Nacht