Vertraagde spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.

Symptomen van een vertraagde spraakontwikkeling

  • het kind spreekt nog vrij weinig, niet of nauwelijks.
  • het kind spreekt bepaalde spraakklanken niet juist uit, laat ze weg of vervangt ze. 
  • de acherstand kan samenhangen met een stoornis op andere gebieden (gehoorproblemen) en of een algehele achterstand.
  • kind spreekt slecht zonder dat er een medische oorzaak voor is. 
  • het kind wordt niet begrepen door zijn omgeving.
  • het kind ontwikkelt gedragsproblemen. 
  • het kind trekt zich terug.
  • het kind zoekt geen leeftijdsgenoten op om mee te spelen.

Vertaagde spraakontwikkeling in het dagelijks leven

Door de vertraagde spraakontwikkeling kun je je soms wat machteloss voelen in je dagelijks leven. Je begrijpt je eigen kind goed maar de omgeving weet niet hoe ermee om te gaan. Het kan dan erg frustrerend zijn voor je kind en ook voor jou als ouder. Soms kan het ook zijn dat je je eigen kind niet goed begrijpt en er dan veel miscommunicatie ontstaat. Samen kijken we naar de communicatie van je kind en leer je je kind nog beter te lezen. Ik zal je tools en oefeningen aanreiken om elkaar weer meer in verbinding te brengen zodat jullie elkaar weer begrijpen. 

Omgaan met een vertraagde spraakontwikkeling

Het vraagt zeker ook veel inzet van ouders om het kind te ondersteunen bij het proces. Ik zal samen met jullie kijken welke methodes, tools het beste bij jullie passen en hoe we de oefeningen spelenderwijs kunnen implementeren in jullie leven. 

Interactie, contact en verbinding staan op de voorgrond en zijn van essentieel belang voor elke ouder en kind! 

Logopedie bij De Spraakboom

De Spraakboom is niet zomaar een logopediepraktijk, de praktijk kan een unieke toegevoegde waarde hebben voor jou als cliënt, als ouder en voor jouw kind!

De Spraakboom

Doctor Obe-Postmastraat 1
8602 XV Sneek

KvK 50910086

06 1113 1538
[email protected]

Openingstijden

Maandag
gesloten
Dinsdag
09.00 - 16.00 uur
Woensdag
09.00 - 14.00 uur
Donderdag
09.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Zaterdag
op afspraak
Zondag
gesloten
Deze website draait op 100% duurzame energie, gewonnen uit kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.
© 2018 – 2024 De Spraakboom. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Blauwe Nacht