Verbale dyspraxie

Van een verbale dyspraxie spreken wij als het leren praten niet of moeizaam op gang. Kinderen spreken dan vaak later, niet of nauwelijks. Het is een spraakstoornis die te maken heeft met de beweging: de mond wil niet op de juiste manier bewegen. Het kind heeft problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken.

Het niet of slecht spreken leidt tot problemen in de communicatie. Het kind kan namelijk niet of nauwelijks duidelijk maken wat het wil en wordt daarom soms niet begrepen door zijn omgeving.

Symptomen Verbale Dyspraxie

Mogelijk dat je een van de onderstaande symptomen herkent:

  • de klanken die je kind uitspreekt zijn soms onherkenbaar of ze komen in het woord op de verkeerde plaats terecht. 
  • het kind kan de klank wel in het ene woord maken en niet in het andere. 
  • het kind kan bepaalde woorden en klanken niet vormen en uitspreken.
  •  het kind laat veel zoekbewegingen zien. 
  • je kind heeft ook moeite met andere activiteiten die met de mond te maken hebben zoals: drinken, eten, blazen en zuigen. 

Verbale Dyspraxie in je dagelijks leven

Doordat het kind zich niet adequaat kan uiten en hierdoor niet kan deelnemen aan een interactie ontstaat er veel frustratie. In eerste instantie bij het kind zelf omdat het zich niet voelt begrepen, het wel weet wat het wil zeggen maar het problemen ondervindt bij het vormen en gebruiken van de juiste spraakklanken. Ten tweede ontstaat er ook veel frustratie bij de ouder. Vaak geven ouders aan dat ze het niet begrijpen waarom het kind nog niet spreekt terwijl het leeftijd zou moeten hebben om te spreken. Hierdoor ontstaat een grote zorg bij ouders. 

Samen kunnen wij kijken welke alternatieven we kunnen bieden om tot communicatie te komen. Communicatie is namelijk niet alleen maar praten. Communicatie is zo veel meer! We communiceren via al onze zintuigen en deze zetten we juist in om in contact te komen met elkaar zodat we weer verbinding hebben. Ook de inzet van ondersteunde communicatiemiddelen kan een eerste stap zijn in de behandeling om de communicatie op gang te helpen. 

Omgaan met Verbale Dyspraxie

Het vraagt niet alleen inzet van het kind maar veel meer van de ouder en zijn omgeving (kinderopvang, Peuterspeelzaal, school) zodat het kind weer vertrouwen krijgt in zichzelf en zijn omgeving. Vanuit hier kan het zich weer verder ontwikkelen en nieuwe stappen nemen. Soms heeft een kind een heftige start gehad met een medische voorgeschiedenis. Zowel voor het kind als ook voor de ouder kan dit traumatisch zijn (geweest). Vaak zijn we er ons niet meer bewust van omdat we zo geleeft worden in deze drukke tijd en maatschappij waardoor wij er niet meer bij stil staan. 

Logopedie bij De Spraakboom

De Spraakboom is niet zomaar een logopediepraktijk, de praktijk kan een unieke toegevoegde waarde hebben voor jou als cliënt, als ouder en voor jouw kind!

De Spraakboom

Doctor Obe-Postmastraat 1
8602 XV Sneek

KvK 50910086

06 1113 1538
[email protected]

Openingstijden

Maandag
gesloten
Dinsdag
09.00 - 16.00 uur
Woensdag
09.00 - 14.00 uur
Donderdag
09.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Zaterdag
op afspraak
Zondag
gesloten
Deze website draait op 100% duurzame energie, gewonnen uit kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.
© 2018 – 2024 De Spraakboom. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Blauwe Nacht