Stotteren

Stotteren komt vaak voor bij jonge kinderen. Rond de 4/5 jaar is het vrij normaal dat kinderen soms iets stotteren en blijven hangen tijdens het spreken. Soms gaan de gedachten iets sneller dan dat ze het spreekmotorisch kunnen uitspreken. Dat noemen we dan ontwikkelingsstotteren een vrij normaal verschijnsel dat na de 5e verjaardag meestal vanzelf overgaat. Maar wat doen als het stotteren blijft aanhouden? Stotteren ontstaat meestal omdat er met de aansturing vanuit de hersenen iets niet goed gaat en de spieren en zenuwen niet goed samenwerken. Stotteren kan erfelijk zijn en in veel gevallen komt het voor in de familie. De oorzaak voor stotteren is vaak niet bekend.

Symptomen van stotteren

Elk stotteren is anders. Hierbij een aantal symptomen die op stotteren wijzen: 

 • veel onderbrekingen tijdens het spreken
 • veel herhalingen van klanken, clusters, woorden of zinsdelen
 • verleningen  
 • blokkades 
 • vermijding
 • soms ook meebewegingen in het gezicht

Begeleid symptomen die vaak gesignaliseerd worden: 

 • bevriezen tijdens het spreken en dan niet meer verder kunnen spreken
 • veel oogbeweging te zien, knippen van ogen
 • zweten
 • onrustig bewegen

Risikofactoren: 

 • vertraagde spraak-, taalontwikkeling
 • vaak komt het niet-vloeiend spreken voor  tussen de 3e en 6e verjaardag 
 • als er stotteren in de familie voorkomt is er een grotere kans op stotteren

 

Stotteren in het dagelijks leven

Als je zelf stottert of je kind dan kan dit een hele impact hebben op jullie gezinsleven. Je kind kan zich heel erg veranderen in zijn gedrag, waardoor het niet meer zich zelf is en kan zijn. Vaak zien we dat kinderen terughoudender, stiller en teruggetrokkener worden. Soms kan er zelfs spreekangst ontstaan. Daardoor dat je geen controle meer lijkt te hebben over je eigen spreken en spraakgedrag kan je erg onzeker over jezelf worden. 

Op school zijn veel opdrachten mondeling. Denk b.v. aan een spreekbeurt, die best spannend kan zijn voor je kind. Maar ook volwassen mensen die in het openbaar spreken of een spreekberoep hebben merken dat het spreken veel inspanning. concentratie en energie kost. 

Vaak schaamt de 'stotteraar' zich voor zijn eigen spreken. Er wordt veel vermijdingsgedrag gezien en een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. 

Omgaan met stotteren

Zoals eerder genoemd kan stotteren in de familie voorkomen, waardoor het van andere familieleden vroegtijdig wordt herkend. Hoe ga je om met iemand die stottert? 

 • Laat degene rustig uitspreken en val niet in het woord
 • neem de tijd tijdens het spreken
 • articuleer duidelijk
 • probeer zelf ontspannen te blijven
 • ademhalingsoefeningen helpen om 'geaard te blijven'
 • spreek in een rustige tempo
 • maak niet te lange zinnen

 

Logopedie bij De Spraakboom

De Spraakboom is niet zomaar een logopediepraktijk, de praktijk kan een unieke toegevoegde waarde hebben voor jou als cliënt, als ouder en voor jouw kind!

De Spraakboom

Doctor Obe-Postmastraat 1
8602 XV Sneek

KvK 50910086

06 1113 1538
[email protected]

Openingstijden

Maandag
gesloten
Dinsdag
09.00 - 16.00 uur
Woensdag
09.00 - 14.00 uur
Donderdag
09.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Zaterdag
op afspraak
Zondag
gesloten
Deze website draait op 100% duurzame energie, gewonnen uit kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.
© 2018 – 2024 De Spraakboom. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Blauwe Nacht