Afasie

Afasie is een taalstoornis als gevolg van een niet aangeboren hersenletsel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Afasie komt van A (= niet) fasie (= spreken).

Afasie komt het meest voor bij volwassenen en ouderen. Maar ook kinderen en jongeren kunnen hersenletsel oplopen met een afasie als gevolg. Afasie maakt het moeilijk om contact te hebben met andere mensen. Afasie kan het dagelijks functioneren belemmeren.

Symptomen van afasie

Bij een afasie zijn er problemen met het begrijpen van taal, lezen, spreken en schrijven. Symptomen kunnen bestaan uit:

  • problemen in de communicatie,
  • het vinden van de juiste woorden gaat moeizamer, er kunnen woordvindingsproblemen optreden,
  • moeite met de zinsopbouw, de zinsvolgorde en het formuleren van zinnen,
  • verkeerde oproep van een woord tijdens een gesprek,
  • veel patiënten hebben problemen met het begrijpen van taal,
  • het lezen van een boek, krant of de ondertiteling van een film is in eens moeilijk of onmogelijk,
  • schrijf-, en leesproblemen.

In je dagelijks leven verandert veel als jij een afasie hebt of iemand kent die een afasie heeft

Geen twee mensen met afasie zijn precies gelijk, afasie is bij iedereen anders. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.

Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met het bouwen van zinnen. Anderen spreken juist wel veel, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen; deze mensen hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal.

Hoe ga je om met iemand die een afasie heeft?

Dat is niet makkelijk voor degene die de stoornis heeft en zijn omgeving. Vaak is dit een zeer ingrijpende aandoening voor het hele gezinssysteem. Het leven staat op de kop en er ontstaan problemen in de dagelijkse communicatie. Iets wat zo vanzelfsprekend was lijkt nu in eens erg problematisch en moeizaam.

Let wel: iemand met afasie beschikt over het algemeen over zijn volledige intellectuele capaciteiten. Dat maakt afasie extra frustrerend zowel voor de persoon met afasie als de omgeving.

Logopedie bij De Spraakboom

De Spraakboom is niet zomaar een logopediepraktijk, de praktijk kan een unieke toegevoegde waarde hebben voor jou als cliënt, als ouder en voor jouw kind!

De Spraakboom

Doctor Obe-Postmastraat 1
8602 XV Sneek

KvK 50910086

06 1113 1538
[email protected]

Openingstijden

Maandag
gesloten
Dinsdag
09.00 - 16.00 uur
Woensdag
09.00 - 14.00 uur
Donderdag
09.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Zaterdag
op afspraak
Zondag
gesloten
Deze website draait op 100% duurzame energie, gewonnen uit kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.
© 2018 – 2024 De Spraakboom. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Blauwe Nacht