Stress

Ervaar je stress in je dagelijks leven? Iedereen ervaart wel eens stress maar als de stress langdurig aanhoudt is het niet meer gezond en is het tijd om hier iets aan te doen. Door lange tijd stress te ervaren kunnen spanningsklachten ontstaan die wederom kunnen leiden tot mentale klachten.

Ben je voor en na het werk erg moe, raak je snel geïrriteerd en ben je prikkelbaar? Je ergens rustig op concentreren is erg lastig voor jou. Dit zijn vaak eerste signalen van je lichaam dat je te weinig rust voor jezelf neemt. Vaak spelen er ook karaktereigenschappen perfectionisme, normen, waarden, je eigen opvoeding, patronen, geen 'nee' (begrenzing) kunnen zeggen een rol waardoor je te veel op je schouders hebt.

Mensen, die ik in mijn praktijk begeleid hebben vooral met de volgende klachten te maken:

 • weinig energie hebben
 • moe zijn
 • veel of verkeerd ademhalen
 • gespannen zijn
 • snel boos worden
 • somber gevoel hebben
 • hoofdpijn
 • slecht slapen
 • dingen vergeten
 • moeite met concentreren.
 • Ons druk bestaan en de drukte vanuit de maatschappij maakt het ons niet makkelijk om dagelijks niet gestresst te raken. We zijn veel prikkels uitgezet (mobiels, appjes die binnenstromen, mails, gedachtes, emoties, omgevingsgeluiden) en noem maar op, deadlines moeten af, vergadering vinden plaats en je wordt aan alle kanten geleefd!

Hoe kom je weer in balans en kom je er achter wat mogelijk in jou stress veroorzaakt? Door diverse technieken die ik gebruik tijdens mijn sessies kunnen we er achter komen wat maakt dat je je leven als zo stressvol beleefd en aanvoelt.


Twee technieken die ik vaak gebruik zijn 'focussen en voice diaglogue'.

Twee technieken die ik vaak gebruik zijn 'focussen en voice diaglogue'. Hieronder een korte uitleg over deze technieken.

Focussen

Focussen is een zeer fijne en snelle methode, die je helpt je persoonlijke problemen en innerlijke vragen in je lijf te voelen en te ervaren. Het gevoel wat je eerder hebt opgevangen, ervaren en opgeslagen. Het zit nog ergens diep in je systeem. Ik zal je begeleiden om in contact te komen met je lichaam. Je leert om weer opnieuw op je lichaam te mogen vertrouwen want jouw lichaam weet hoe het probleem ‘aanvoelt’ en waar de schoen nu eigenlijk wringt. Door in contact te komen met dat ‘gevoel’, de aandacht voor dat gevoel, ontvouwt zich een innerlijk proces. Het wordt als een soort verschuiving ervaren. We mensen zijn geneigd om alles te analyseren waardoor we snel in ons hoofd (mind) zitten om alles logisch te redeneren. Veel therapievormen richten zich vooral op praten. Focussen heeft te maken met luisteren naar de signalen van jouw lichaam en het richten op dat wat momenteel speelt, gezien en gehoord mag worden.

Focussen helpt je om:

 • er achter te komen wat je werkelijk voelt en wat je wilt
 • los te laten (oude pijn, patronen en/of blokkades waarin je vast zit)
 • je te bevrijden van zelfkritiek, innerlijke sabotage en/of onbewuste manipulatie
 • meer zelfliefde te voelen en te leven
 • meer positieve en creatieve kanten van jou te ontdekken en ze in je leven te integreren
 • een beslissing te nemen, betere keuzes te maken

Voice Dialogue

Tijdens een Voice Dialogue sessie gaan we de dialogue aan met onze innerlijke stemmen (onze ‘ikken’). Onze ‘ikken’ hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, waarnemen en gedrag. Vaak is het zo dat we ons identificeren met een of meerdere van deze deelpersoonlijkheden. Het is een methode om tot bewustzijn te komen. Daardoor dat je in gesprek gaat met de verschillende delen van je persoonlijkheid heeft elk deel van jou de kans om eens uit te laten praten. Hierdoor krijg je meer inzicht in zaken die je drijven en mogelijk ook belemmeren. Voice dialogue is een eenvoudige en zeer doeltreffende methode die je kan helpen om jezelf beter te leren kennen zodat je meer keuzemogelijkheden krijgt. Je hebt door deze methode de mogelijkheid om er achter te komen welke delen in jou krachtig zijn, hoe je ze kan benutten en hoe je weer meer vorm en vreugde aan je leven kunt geven. Hierdoor kun je steeds bewuster kiezen voor wat je werkelijk wilt in je leven!

Voice Dialogue kan je helpen om meer inzicht te verkrijgen in een bepaald thema dat speelt, een terugkerend patroon, een probleem en/of een klacht zoals stress.


Therapie bij De Spraakboom

De Spraakboom is niet zomaar een logopediepraktijk, de praktijk kan een unieke toegevoegde waarde hebben voor jou als cliënt, als ouder en voor jouw kind!

De Spraakboom

Doctor Obe-Postmastraat 1
8602 XV Sneek

KvK 50910086

06 1113 1538
[email protected]

Openingstijden

Maandag
gesloten
Dinsdag
09.00 - 16.00 uur
Woensdag
09.00 - 14.00 uur
Donderdag
09.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Zaterdag
op afspraak
Zondag
gesloten
Deze website draait op 100% duurzame energie, gewonnen uit kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.
© 2018 – 2024 De Spraakboom. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Blauwe Nacht